Mapping and charting story of the Déise’s Irish language writers

0
11101
Máire Seó Breathnach, Oifigeach Gaeilge, Bernadette Guest, Oifigeach Oidhreachta agus Joanne Rothwell, Cartlannaí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge in éineacht leis an Ollamh Pádraig Ó Macháin, Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le cóip den léarscáil bhalla a d’fhorbraíodar mar chuid den tionscadal ‘Dámh Dhéiseach – Scríbhneoirí na nDéise’ i gColáiste na Rinne le déanaí. Is féidir teacht ar shuíomh idirlíon Dhámh Dhéiseach ag http://bit.ly/Scribhneoiri-na-nDeise. Máire Seó Breathnach, Irish Officer, Bernadette Guest, Heritage Officer and Joanne Rothwell, Archivist, all Waterford City & County Council pictured with Professor Pádraig Ó Macháin, Head of the Department of Modern Irish, UCC. They are holding a copy of a new wallchart developed as part of the ‘Dámh Dhéiseach – Irish Language Writers of the Déise’ project, which was launched in Coláiste na Rinne recently. The wallchart and associated interactive website are based on the work of local historian and scholar, the late Nioclás Mac Craith from An Rinn and the website can be accessed at http://bit.ly/Scribhneoiri-na-nDeise.- David Clynch Photography
https://issuu.com/voicemedia6/docs/waterford_today_31-07-2019_alt

PROFESSOR Pádraig Ó Macháin, Head of the Irish Department in UCC, launched a new on-line storymap and wallchart depicting the Irish language writers of the Déise at an event in Ring College.

A large crowd gathered for the launch of Dámh Dhéiseach and the launch of the 23rd edition of the periodical ‘An Linn Bhuí: Irish Ghaeltacht na nDéise’ .

Taispeánadh an suíomh idirlín nua idirghníomhach don bpobal oíche na seolta agus scaipeadh cóipeanna de léarscáil bhalla nua-fhoilsithe, ar a bhfuil 118 duine léirithe, daoine os na Déise (nó daoine a raibh/a bhfuil dlúthbhaint acu leis na Déise) a chur ábhar saibhir i nGaeilge ar fáil i bhfoirm leabhair nó béaloideasa, ón 17ú aois go dtí an lá atá inniú ann.

Máire Seó Breathnach buíochas le Pádraig Ó Macháin as ucht a chuid
chomhairle agus chabhrach i bhforbairt an tionscadail, le muintir Mhic Craith as ucht a gcuid tacaíochta agus le gach duine eile a chabhraigh le forbairt Dhámh Dhéiseach, idir dhearthóirí agus lucht Teicneolaíochta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.